http://iranneeds.com
آخرین اخبار

گزارش نشريه Doing Busiess از روند تجاري‌سازي ايده‌ها در خاور‌ميانه
نشریه «انجام کسب و کار» به شفاف‌سازی در مورد میزان سهولت و یا دشواری افتتاح یا هدایت کسب و کارهای کوچک تا متوسط جهت یک کار‌آفرین بومی، با تبعیت از قوانین و مقررات مربوطه پرداخته است.
  • صفحه 1 از 1 ، در هر صفحه 10 رکورد قابل مشاهده است.
آگهی های رایگان
  • صفحه 1 از 1 ، در هر صفحه 20 رکورد قابل مشاهده است.