http://iranneeds.com

اخبار فرهنگی،اجتماعی

در بین فایل ویلاهای اجاره‌ای در مناطق شمالی تهران برخی از آنها تنها مختص اتباع خارجی یا بهتر است گفته شود برای مستاجران خارجی به بازار اجاره عرضه شده است.