http://iranneeds.com

ریشه ضرب المثل کینه شتری از کجا آمده است؟
"کینه شتر" چگونه ضرب المثل شد؟, کینه شتری کینه پی گیری است که تاکنون سابقه نشان نداده که پذیرایی و ملاطفت مجدد ساربان بتواند آن را تعدیل کند. شتر خشمگین...

ضرب المثل كلاه گذاشتن یعنی چه؟
داستان ضرب المثل كلاه گذاشتن

ضرب المثل هايي جالب و كمياب
سيمرغ دگر است و سي مرغ دگر.سيبي که بالا ميرود تا پائين بياد هزار تا چرخ مي خورد! سيم (نقره) بخيل وقتي از خاک در مي آيد که (خودش) در خاک باشد.

ضرب المثل های ایرانی
افرادي که ناسپاسي کنند و نسبت به کساني که حق و ديني از آنها بر عهده داشته باشند، حق نمک و زحمت را به جاي نياورند

سر و گوش آب دادن یعنی چه؟
عبارت بالا اصطلاحي است که در ميان طبقات از وضيع و شريف رايج و معمول است و هرگاه که پاي تجسس و تحصيل اطلاع از امري پيش آيد آن را به کار مي برند.

سنگ کسي را به سينه زدن یعنی چه؟
اين عبارت که به صورت ضرب المثل درآمده و عارف و عامي به آن استناد و تمثيل مي کنند، در موارد حمايت و جانبداري از کسي يا جمعيتي به کار ميرود،

سر و کيسه کردن یعنی چه؟
ين ضرب المثل را در اصطلاح عوام سرکيسه کردن هم گفته مي شود. در معني و مفهوم استعاره اي کنايه از اين است که تمام موجودي و مايملک کسي را از او گرفته باشند.

ضرب المثل سرم را بشکن، نرخم را نشکن
عبارت بالا از امثله سائره است که بيشتر ورد زبان کسبه بازار و صاحبان دکانهاي بقالي در برخورد با مشترياني است که زياد چانه ميزنند

سبیلش آویزان شد یعنی چه؟
اصطلاح بالا در امثله سائره کنایه از پکری و نکبت و ادبار است که در مورد افراد سر خورده و وارفته و ورشکسته به کار می رود.

ضرب‌المثل‌ از کشورهای مختلف جهان
برای پختن یک املت خوشمزه،حداقل بایدیک تخم‌مرغ شکست. [تفسیر: بدون صرف هزینه، به نتیجه‌ی مطلوب دست نخواهی یافت]
آگهی های رایگان
پربیننده ترین ها
آخرین خبرها